Thuisdialyse zelfstandig

Ik dialyseer thuis helemaal zelfstandig.

De meest zelfstandige vorm van thuisdialyse is Conventionele Thuisdialyse. Tijdens een training leren u en eventueel uw partner, precies hoe alles werkt.
Na ontvangst van een diploma dialyseert u zelfstandig in uw eigen stoel of bed in uw eigen huis. U ontvangt ondersteuning van uw partner, dialyseassistent of
een buddy, in bepaalde gevallen is het ook mogelijk om zonder begeleiding te dialyseren.

Voorwaarden
Met uw behandelend nefroloog bespreekt u of u in aanmerking komt voor zelfstandige thuisdialyse. Wilt u hiervoor in aanmerking komen dan geldt dat
de dialyses goed moeten verlopen zonder veel kans op complicaties, dat u thuis voldoende ruimte heeft om de dialyseapparatuur te plaatsen en om
de behandeling uit te kunnen voeren.

Dialysematerialen
U krijgt een dialysemachine, stoel en tafeltje en eventueel andere benodigdheden in bruikleen. Alle materialen die nodig zijn voor de dialysebehandeling, worden bij u thuis bezorgd.

Nazorg
Een maal in de zes weken bezoekt u de polikliniek van uw nefroloog van uw eigen ziekenhuis. Hij evalueert uw behandeling en stelt deze eventueel bij.
Er is altijd, ook eventueel 's nachts, een medewerker van vitaal thuisdialyse bereikbaar voor vragen en problemen. Is thuisdialyse even niet mogelijk, dan kunt u tijdelijk in uw eigen dialysecentrum behandeld worden of in het dialysecentrum van VieCuri.

thuisdialyse2